022. Lẫu Ngầu Pín & Hột Vịt Lộn

$50.95

Ốc Hương Nướng Mỡ Hành (8pcs) – Grilled snail w/butter onions & peanut topped is a delicious dish that you should enjoy.WELCOME!

022. Lẫu Ngầu Pín & Hột Vịt Lộn

$50.95

Category: