127b. Lẫu hải sản đặc biệt: Cua (1pcs), tôm hùm (2pcs), nghêu(2lbs), cá tuyết (1pcs)

$65.95

Lẫu hải sản đặc biệt: Cua (1pcs), tôm hùm (2pcs), nghêu(2lbs), cá tuyết (1pcs) is a delicious and warm dish that you should enjoy on a cold day. WELCOME!

Category: