195. Scallop Xào Lăn – Stir Fried Scallop w/Curry & Coconut Milk

$17.65

Sò điệp thơm mùi sả, thịt tươi khi hấp nước dừa, chấm nước mắm chua ngọt. Let’s enjoy this delicious Scallop Xào Lăn at Viet Restaurant Denver. WELCOME!

Category: