195. Scallop Xào Lăn – Stir Fried Scallop w/Curry & Coconut Milk

$19.95

Sò điệp thơm mùi sả, thịt tươi khi hấp nước dừa, chấm nước mắm chua ngọt. Let’s enjoy this delicious Scallop Xào Lăn at Viet Restaurant Denver. WELCOME!

195. Scallop Xào Lăn – Stir Fried Scallop w/Curry & Coconut Milk

$19.95

Category: