41. Bún Tàu Hủ Xào Sả Ớt – Tofu Lemongrass

$12.95

Bún Tàu Hủ Xào Sả Ớt – Tofu lemongrass is combined Tofu and Rice noodles. It is delicious food that you should enjoy. WELCOME!

41. Bún Tàu Hủ Xào Sả Ớt – Tofu Lemongrass

$12.95